Hlavné menu

Projektové vzdelávanie

Využívame a realizujeme rôzne projekty v rámci vyučovania i počas mimoškolskej činnosti.

Veda

Naší učitelia prírodovedných predmetov sa sústreďujú na získavanie praktických vedomosti, priamo uplatniteľných v bežnom živote.
 

Zdravie

V čo najväčšej miere sa snažíme povzbudiť deti k zdravému životnému štýlu, zdravej strave a pobytu v prírode.

 

Novinky

 • Vážení rodičia a priatelia školy!

  Občianske združenie KRPŠ pri ZŠ V Ľubici bolo registrované do Zoznamu prijímateľov 2% na rok 2018.

  Touto cestou sa obraciame na Vás s prosbou o poukázanie Vašich 2% zaplatenej dane z príjmov za rok 2017. Vaše 2% pre nás znamenajú prejavenie dôvery a podpory v rozvíjaní našich aktivít v prospech Vašich detí. Finančné prostriedky budú použité na: skvalitnenie výchovno-vzdelávacieho procesu na škole a skvalitnenie vybavenia školy.

  V prípade, že sa rozhodnete Vaše 2 % poskytnúť nášmu združeniu, Vaše dieťa si môže VYHLÁSENIE o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby vyzdvihnúť u triedneho učiteľa alebo stiahnuť z webového sídla školy:

 • Milí rodičia, starí rodičia, vážení obyvatelia našej obce,

  istotne často spomínate na časy, keď ste boli malí či mladí. Na knihy, ktoré ste čítali, hračky, s ktorými ste sa hrávali, predmety, ktoré ste používali... Dnes už sú pre mnohých mladých tieto veci haraburdami. Ale sú nimi naozaj? Veď koľko vašich zážitkov a spomienok sa s týmito predmetmi spája, koľko príbehov sa v nich skrýva... Pomôžte deťom nazrieť do minulosti ich predkov! Zapojte sa s nami do projektu 100 rokov Československa. Prehľadajte doma s deťmi povalu, pivnicu, staré skrine... Porozprávajte im o predmetoch, ktoré nájdete: na čo boli, ako sa používali, čo pre vás znamenali... A možno stále znamenajú. Dovoľte deťom priniesť tieto predmety do školy a pomôžte nám usporiadať unikátnu výstavu o živote v našej krajine v rokoch 1918 až 1992. Požičané predmety po ukončení výstavy vrátime. Ďakujeme.

 • Aktualizovali sme modul Testovanie 9

  Zobraziť

 • Aj žiaci v ŠKD si pripomínali tradície a zvyky posledného fašiangu. Pri tejto príležitosti sme sa o tejto tradícii porozprávali a ochutnali dobroty spojené s fašiangom. Deti si pochutnali na šiškách a pokračovali v prípravách na fašiangový sprievod, ktorý je organizovaný obcou. Sprievod masiek, ktorý mal za úlohu pochovať basu a s ňou aj všetky radosti a veselosť. Táto udalosť nám pripomína, že nastáva obdobie pôstu a príprav na Veľkú noc. Fašiangového sprievodu sa zúčastnili aj deti zo školského klubu spolu so svojimi vychovávateľkami. V sprievode vládla radostná atmosféra a všetky masky spríjemnili popoludnie nielen nám, ale aj prítomným divákom.

 • Fašiangy, Turíce, Veľká noc príde... jedna z najznámejších a na Slovensku najrozšírenejších fašiangových pesničiek. Obdobie od Troch kráľov do Popolcovej stredy nazývame fašiangy. Počas fašiangov prevláda veľká zábava, organizujú sa svadby a zabíjačky.

  Na poslednej fašiangovej zábave sa predvádza symbolické pochovávanie basy - ľudová hra parodizujúca skutočný pohreb. Jej základným motívom je zákaz zábav počas nasledujúceho pôstu. Texty sú popretkávané humornými príbehmi a vlastnosťami obyvateľov danej dediny. A takto bolo i v obci Ľubica.

 • 14. február je deň, kedy sa oslavuje Valentín. Tento deň je sviatkom všetkých zamilovaných. Obdarúvame sa kvetmi, sladkosťami, či inými drobnosťami a stretávame sa na romantických miestach. História sviatku Valentína ostáva možno opradená rúškom tajomstva. Vieme však, že február sa odpradávna považuje za mesiac romantiky. Preto, či už tento sviatok uznávate alebo nie, buďte si istá/ý, že slovami a gestami lásky určite potešíte. Či už na Valentína alebo v iný deň roka, dajte najavo svoju lásku, svoje city.

 • V zimných mesiacoch si našu pomoc zaslúžia vtáčiky, ktoré nám celú jar a celé leto spríjemňovali pobyt v prírode a v okolí školy svojím štebotaním :).

  Rozhodli sme sa im pomôcť prežiť náročné zimné obdobie, keď sa v prírode nachádza menej dostupnej potravy a v období, keď sú mrazy a vysoká snehová pokrývka. Vtedy sa vtáčikom hľadá potrava veľmi ťažko a radi privítajú našu pomoc. V rámci krúžku KrEaTiVkO sme im vyrobili kŕmidlá z dreva, plastu či kartónu. Pracovali sme v skupinkách. Práca nás bavila, veľa sme sa nasmiali hlavne pri pribíjaní klincov. Potom sme ich spoločne povešali v okolí našej školy. Vtáčiky nás veľmi potešili, keď si našli cestu k našim pochutinkám – semienkam, odrobinkám a i.

Novinky

Kontakt

 • Základná škola Ľubica, Školská 1, 05971 Ľubica
  Školská 1, 059 71 Ľubica
 • +421(0)52 4566102

Fotogaléria

Partneri:

V príprave....