Hlavné menu

Projektové vzdelávanie

Využívame a realizujeme rôzne projekty v rámci vyučovania i počas mimoškolskej činnosti.

Veda

Naší učitelia prírodovedných predmetov sa sústreďujú na získavanie praktických vedomosti, priamo uplatniteľných v bežnom živote.
 

Zdravie

V čo najväčšej miere sa snažíme povzbudiť deti k zdravému životnému štýlu, zdravej strave a pobytu v prírode.

 

Novinky

 • Otvorenie školského roka 2018/2019

  Už sa chystaj do školy! Leto prešlo nebadane, opäť sme pri školskej bráne. Ulica je plná detí, do školičky každé letí. V rúčkach kvietky, v očkách strach, otázočky na perách.

  Základná škola Ľubica privítala svojich žiakov i nových prváčikov s rodičmi otvorenou bránou. Ráno 3. septembra 2018 o 8.30 hod. v átriu školy zaznela štátna hymna a vedenie školy: pani riaditeľka a páni zástupcovia pre I. a II. stupeň už slávnostne otvárali nový školský rok 2018/2019. Po nej sa hrou na flautu a milým veršom a rýmom prihovorili žiačky druhého ročníka, ktoré oslovili tých najmenších a nových školáčikov, s ktorými dnes prišli aj rodičia. Tento deň je pre nich slávnostný a určite si ho budú dlho pamätať.

 • Oznam ŠJ

  Vedúca školskej jedálne oznamuje rodičom žiakov ZŠ, ktorí sa budú stravovať v školskom roku 2018/2019 v školskej jedálni, že prihlasovanie na stravu sa uskutoční

  dňa 3. septembra 2018 od 9.00 hod. do 13.00 hod.

  Dňa 03. 09. 2018 sa pre stravníkov ZŠ strava neposkytuje. Prevádzka ŠJ je od 04. 09. 2018.

  V prílohe sú Prihlášky na stravovanie, ktoré si môžete stiahnuť alebo osobne vyzdvihnúť a vypísané doručiť do kancelárie ŠJ pri ZŠ Ľubica.

  Bez prihlášky a úhrady stravného nebude poskytnutý obed. Žiadame rodičov o úhradu stravného mesiac vopred, aby nevznikali nedoplatky na stravnom.

 • Oznam ŠKD

  Zápis do ŠKD bude dňa 03. 09. 2018 od 9.00 – 11.30 hod. na prízemí v miestnosti ŠJ.

  Pri zápise do ŠKD je potrebné odovzdať vyplnené a podpísané tlačivo:

  Žiadosť o prijate do školského klubu

  Toto tlačivo je k dispozícii na internetovej stránke tejto školy, alebo pri zápise.

  Je potrebné prihlásiť aj deti, ktoré už ŠKD navštevovali.

  Zároveň oznamujeme, že ŠKD aj v tomto školskom roku bude otvorený už od 6.30 hod. Prosíme rodičov, ktorí potrebujú umiestniť dieťa do ŠKD už od 6.30 hod., aby to vyznačili na zápisnom lístku.

 • Zoznam pomôcok pre žiakov

  Vážení rodičia,

  Vaše dieťa bude od septembra navštevovať našu školu. Pre jeho úspešnú prácu Vám ponúkame zoznam pomôcok, ktoré bude potrebovať .  Pomôcky pre žiakov:

  Odporúčame, aby ste svojmu dieťaťu, žiakovi 1. stupňa, do školy kúpili kvalitné prezuvky – otvorené ortopedické sandálky s pevnou pätou, nie crocsy, nie zatvorené papučky, nie tenisky.
  Pre svoje dieťa, žiaka 2. stupňa, odporúčame kúpiť na prezutie kvalitné ortopedické otvorené šľapky – nie crocsy, nie tenisky, nie gumenú ani plastovú obuv. Vaše deti Vám za zdravé nohy neskôr poďakujú.

 • Organizácia školského roka 2018/2019

  Školský rok sa začína 1. septembra 2018.

  Školské vyučovanie sa začína 3. septembra 2018 (pondelok).

  Školské vyučovanie v prvom polroku školského roka sa končí 31. januára 2019 (štvrtok).

  Školské vyučovanie v druhom polroku sa začína 4. februára 2019 (pondelok) a končí sa 28. júna 2019 (piatok).

  Testovanie žiakov 5. ročníka: 21. novembra 2018 (streda)

  Testovanie žiakov 9. ročníka: 3. apríla 2019 (streda)

  Prázdniny pre školský rok 2018/2019

  jesenné

  • 31. október - 2. november 2018

Novinky

Kontakt

 • Základná škola Ľubica, Školská 1, 05971 Ľubica
  Školská 1, 059 71 Ľubica
 • +421(0)52 4566102

Fotogaléria

Partneri:

V príprave....