Hlavné menu

Projektové vzdelávanie

Využívame a realizujeme rôzne projekty v rámci vyučovania i počas mimoškolskej činnosti.

Veda

Naší učitelia prírodovedných predmetov sa sústreďujú na získavanie praktických vedomosti, priamo uplatniteľných v bežnom živote.
 

Zdravie

V čo najväčšej miere sa snažíme povzbudiť deti k zdravému životnému štýlu, zdravej strave a pobytu v prírode.

 

Novinky

 • Oznam ŠKD

  Oznamujeme rodičom žiakov navštevujúcich ŠKD, že dňa 14. 12. 2018 (piatok) bude prevádzka v školskom klube detí do 14.30 hod.

  Ďakujeme za pochopenie.

 • Správajme sa EKOlogicky

  Environmentálna aktivita zameraná na praktickú skúsenosť žiakov s recykláciou papiera.

  Dňa 13.12.2018 vymeníme zabalený a zviazaný starý, použitý papier (noviny, časopisy, knihy bez tvrdého obalu, kancelársky papier, zošity, reklamné letáky, krabice, lepenka, kartón) za toaletný papier, hygienické vreckovky a kuchynské utierky pre školskú triedu pred našou ZŠ.

  Pozor, medzi separovaný papier nepatrí: mastný papier, celofán, fólia, tetrapaky a použité kuchynské utierky!

 • Chceme dostať našu školu "na nový level"!

  Aj s Vašou pomocou môžeme získať najmodernejšiu učebňu plne vybavenú interaktívnou výpočtovou technikou v hodnote 7000,-eur.

  Je to jednoduché: stačí zadať svoje meno, emailovú adresu, vybrať našu školu a odoslať jej hlas. Súťažíme so všetkými školami východného Slovenska. Okrem atraktívnej výhry pre školu s najväčším počtom hlasov, čakajú zaujímavé ceny aj pre Vás hlasujúcich - notebook, tlačiareň, mobil, hráčske PC, elektrická kolobežka a 100 ďalších cien. Hlasovať je možné iba raz z každej platnej emailovej adresy. Hlasuje sa do 31.12.2018.

 • Konzultačné hodiny vyučujúcich

  Prinášame vám konzultačné hodiny učiteľov.

  Prosíme rodičov a zákonných zástupcov žiakov o dodržiavanie konzultačných hodín. Ďakujeme.

  Konzultačné hodiny vyučujúcich

 • Oznam

  V súlade s ustanovením § 3 ods.10 vyhlášky MŠ SR č. 231/2009 Z. z. Vám oznamujem, že na deň 21.11.2018 (streda) bude žiakom 6. - 9. ročníka udelené riaditeľské voľno podľa §-u 150 ods. 5 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

  Riaditeľské voľno je poskytnuté z dôvodu Testovania 5-2018.

  Žiaci I. stupňa budú mať riadne vyučovanie, v prevádzke bude ŠKD i školská jedáleň.

  Zároveň oznamujem, že v uvedený deň budú žiaci 6. – 9. ročníka vyhlásení zo stravovania v ŠJ. Žiaci budú zo stravy odhlásení vedúcou ŠJ, nie je potrebné túto informáciu vedúcej ŠJ oznamovať. V prípade požiadavky obeda sa musia včas prihlásiť k odberu.

 • Celoslovenské testovanie T5-2018

  Testovanie žiakov 5. ročníka ZŠ pod názvom Testovanie 5-2018 sa uskutoční 21. novembra 2018 (streda) na všetkých základných školách SR z predmetov matematika, slovenský jazyk a literatúra. Testovania sa zúčastnia žiaci 5. ročníka ZŠ, vrátane žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, okrem žiakov vzdelávaných podľa vzdelávacích programov pre žiakov s mentálnym postihnutím.

  Testovanie sa uskutoční v papierovej forme.

  Viac informácií na internetovej stránke http://www.nucem.sk/sk/testovanie_5.

Novinky

Kontakt

 • Základná škola Ľubica, Školská 1, 05971 Ľubica
  Školská 1, 059 71 Ľubica
 • +421(0)52 4566102

Fotogaléria

Partneri:

V príprave....