Projektové vzdelávanie

Využívame a realizujeme rôzne projekty v rámci vyučovania i počas mimoškolskej činnosti.

Veda

Naší učitelia prírodovedných predmetov sa sústreďujú na získavanie praktických vedomosti, priamo uplatniteľných v bežnom živote.
 

Zdravie

V čo najväčšej miere sa snažíme povzbudiť deti k zdravému životnému štýlu, zdravej strave a pobytu v prírode.

 

Novinky

Novinky

Kontakt

  • Základná škola Ľubica, Školská 1, 05971 Ľubica
    Školská 1, 059 71 Ľubica
  • +421(0)52 4566102

Fotogaléria