Hlavné menu

Projektové vzdelávanie

Využívame a realizujeme rôzne projekty v rámci vyučovania i počas mimoškolskej činnosti.

Veda

Naší učitelia prírodovedných predmetov sa sústreďujú na získavanie praktických vedomosti, priamo uplatniteľných v bežnom živote.
 

Zdravie

V čo najväčšej miere sa snažíme povzbudiť deti k zdravému životnému štýlu, zdravej strave a pobytu v prírode.

 

Novinky

 • Vianočné dielne

  V dňoch 30.11. a 1.12. sa triedy III.A, III.B, IV.A, IV.B s vyučujúcimi Mgr. Petijová, Mgr. Raffajová, Mgr. Jakubíková a Mgr. Ličková zúčastnili vianočných dielní v priestoroch kaštieľa Strážky. Vianočné dielne boli pre žiakov a vyučujúce veľmi zaujímavé a prínosné. Pani lektorky z kaštieľa Strážky odviedli zaujímavú hodinu a deti si výrobky, ktoré urobili, zobrali domov. Vianočné dielne boli súčasťou projektu Finančná gramotnosť, ktorý prebieha na l. stupni našej Základnej školy.

 • Výchovno - tanečný koncert

  Dňa 24. novembra 2015 sa naši žiaci zúčastnili výchovného koncertu Miroslava „Bruise“ Žilku zo skupiny Old School Brothers (víťazi Slovensko má talent), súťažiaceho nemeckej talentovej súťaže „Das Supertalent“ a úspešného finalistu rakúskej talentovej show „Die Grosse Chance“.

  Všetci vieme, ako je pohyb dôležitý pre zdravý vývoj dieťaťa, preto aj na výchovnom koncerte boli žiaci motivovaní k tancu, športovaniu a k aktívnemu životnému štýlu. Počas programu videli rôzne choreografie Miroslava z talentových súťaží. Boli oboznámení s históriou a podstatou moderných „stretdancových“ tanečných štýlov. Tanečné kroky si naši žiaci sami vyskúšali, začo boli odmenení fotografiou Miroslava.

 • Šarkaniáda

  Dňa 04.11.2015 sa žiaci IV. B triedy ZŠ v Ľubici v spolupráci so ŠZŠ Sp. Belá, elokovaného pracoviska v Ľubici, vybrali využiť krásne jesenné počasie na púšťanie šarkanov.

  Po krátkom školení, ako majú šarkana správne púšťať, sa do toho s radosťou pustili. Pripomenuli sme si na čo si máme dávať pozor a tiež to, ako sa máme správať, aby sme si neublížili.

 • Stretnutie jubilantov

  Dňa 10.11.2015 sa uskutočnilo v spoločenskom dome Cultus stretnutie starostu obce s jubilantmi, ktorí oslávili okrúhle životné jubileá. Žiaci IV. B triedy tak mali možnosť potešiť jubilantov svojim vystúpením v podobe prianí, piesňou a veselým tancom. Jubilantom rozdali pozdravy, ktoré im vyrobili a tí sa tešili z ich prítomnosti. Ešte raz im prajeme hlavne veľa zdravia, šťastia a lásky v kruhu rodiny.

 • OZNÁMENIE

  25. novembra 2015 (streda) sa uskutoční Testovanie 5-2015.

  Zúčastnia sa ho všetci žiaci 5. ročníka ZŠ.

  Žiaci budú testovaní z predmetov matematika, slovenský jazyka a literatúra.

  Zakladné informácie na www.nucem.sk

 • Bábková rozprávka

  26. októbra 2015 sa žiaci I. stupňa ZŠ vybrali do KaSS v Kežmarku na rozprávku. Predstavilo sa nám bábkové divadlo Babadlo z Prešova s bábkovou rozprávkou od Márie Ďuríčkovej: Danka a Janka. Tento príbeh je o dvoch dievčatkách, dvojičkách. Bol to veselý a poučný príbeh na nerozoznanie podobných sestričiek, ktoré sú ako všetky deti hašterivé, ale pritom si pomáhajú.

 • Jesenné prázdniny

  Posledný deň vyučovania pred začiatkom prázdnin: 28. október 2015 (streda)

  Termín prázdnin: 29. október – 30. október 2015

  Začiatok vyučovania po prázdninách: 2. november 2015 (pondelok)

Novinky

Kontakt

 • Základná škola Ľubica, Školská 1, 05971 Ľubica
  Školská 1, 059 71 Ľubica
 • +421(0)52 4566102

Fotogaléria