Hlavné menu

Projektové vzdelávanie

Využívame a realizujeme rôzne projekty v rámci vyučovania i počas mimoškolskej činnosti.

Veda

Naší učitelia prírodovedných predmetov sa sústreďujú na získavanie praktických vedomosti, priamo uplatniteľných v bežnom živote.
 

Zdravie

V čo najväčšej miere sa snažíme povzbudiť deti k zdravému životnému štýlu, zdravej strave a pobytu v prírode.

 

Novinky

 • Posledný deň vyučovania pred začiatkom prázdnin: 12. február 2016 (piatok)

  Termín prázdnin: 15. február – 19. február 2016

  Začiatok vyučovania po prázdninách: 22. február 2016 (pondelok)

 • Dňa 27. januára 2016 sa konalo okresné kolo v prednese povestí. Našu školu reprezentovali Zitka Balážová z II. A triedy, Veronika Chovancová zo VI. A triedy a Dajanka Mária Drugáčová zo IV. B triedy, ktorá získala pekné 2. miesto pre našu školu. Srdečne blahoželáme :D

 • Fašiangy sú symbolom veselosti a zábavy, a hlavne obdobím karnevalov. A takýto fašiangový karneval nechýbal ani v našej základnej škole. Uskutočnil sa 3. februára 2016 pre žiakov I. stupňa a 4. februára 2016 pre žiakov II. stupňa. Bol takou menšou odmenou za vysvedčenie a polročnú snahu našich detí. Atmosféru nám spríjemnila krásna karnevalová výzdoba a program, ktorý pripravili žiaci 9. C triedy.

 • Základná škola v Ľubici oznamuje, že základný lyžiarsky výcvik žiakov 7. a 8. ročníka sa uskutoční v dňoch 08. - 12. februára 2016 v Spišských Hanušovciach – Zálesí. Lyžiarsky výcvik je pobytový, ubytovanie je zabezpečené v ubytovacom zariadení Zálesanka v Zálesí. Každý z účastníkov musí mať počas výcviku lyžiarsku prilbu. Žiaci, ktorí sa nezúčastnia lyžiarskeho výcviku, sa budú riadne učiť.

 • 30. 1. 2016
  Zima je najkrajším obdobím roka. Celá krajina vtedy pokojne spí bod bielou perinou. Príroda oddychuje a čerpá sily na ďalší namáhavý rok.Vymrznuté slnko svieti na biely pr ...
 • Posledný deň vyučovania pred začiatkom prázdnin: 29. január 2016 (piatok)

  Termín prázdnin: 1. február 2016 (pondelok)

  Začiatok vyučovania po prázdninách: 2. február 2016 (utorok)

 • Dňa 26.01.2016 v rámci spolupráce ZŠ s MŠ v Ľubici navštívili  deti  z materských škôl  I.A a I.B triedu. Detičky sa zúčastnili otvorenej hodiny v prvom ročníku, prezreli si našu školu a zábavnou formou sa zapojili do vyučovacieho procesu. Úlohou  tejto  návštevy bolo zoznámenie sa detí so školským prostredím. Deti boli veľmi milé, aktívne a veríme, že sa im v našej škole veľmi páčilo a tešia  sa na zápis, ktorý bude v tomto školskom roku posunutý na apríl.

Novinky

Kontakt

 • Základná škola Ľubica, Školská 1, 05971 Ľubica
  Školská 1, 059 71 Ľubica
 • +421(0)52 4566102

Fotogaléria