Hlavné menu

Projektové vzdelávanie

Využívame a realizujeme rôzne projekty v rámci vyučovania i počas mimoškolskej činnosti.

Veda

Naší učitelia prírodovedných predmetov sa sústreďujú na získavanie praktických vedomosti, priamo uplatniteľných v bežnom živote.
 

Zdravie

V čo najväčšej miere sa snažíme povzbudiť deti k zdravému životnému štýlu, zdravej strave a pobytu v prírode.

 

Novinky

 • Dňa 15. 03. 2016 sa žiačky šiesteho a siedmeho ročníka zúčastnili turnaja vo vybíjanej. V kvalifikačnej skupine sme odohrali 3 zápasy s našimi súpermi ZŠ Spišská Stará Ves, ZŠ Huncovce a ZŠ Nižná brána. V tejto skupine sme sa umiestnili na 2. mieste a tak získali postup do okresného kola.

  Okresné kolo sa konalo 19. 04. 2016 v ZŠ Huncovce. Dievčatá odohrali 4 zápasy a získali cenné 2. miesto. Výsledky z okresného kola sú nasledovné: Ľubica – Lendak (11:7), Ľubica – Huncovce (13:5), Ľubica – Slovenská Ves (12:10), Ľubica – Spišská Stará Ves (2:8).

 • Obec Ľubica pozýva všetky mamky a staré mamky na Deň Matiek, ktorý sa uskutoční v nedeľu 8. mája 2016 o 15:00 hod. v spoločenskom dome Cultus v Ľubici. V programe vystúpia žiaci MŠ, ZŠ, ZUŠ, FS Zvonárka. Tešíme sa na Vás!

 • Dňa 15.4.2016 sa v našej škole konalo školské kolo celoštátnej speváckej súťaže v interpretácii slovenskej ľudovej piesne "Slávik Slovenska 2016".

  Súťažilo sa v II. kategóriách. V I. kategórii súťažili žiaci 1. - 3. ročníka, v II. kategórii súťažili žiaci 4. - 6. ročníka.

  I. kategória:  

  1.miesto - nebolo udelené
  2. miesto - Lukáš Dragošek, II. A
  3. miesto - Dávid Šoltys, II. A

 • Pri príležitosti Medzinárodného dňa Rómov od 4. apríla do 8. apríla 2016 v našej škole prebiehal týždeň rómskych aktivít. Počas celého týždňa sa žiaci spolu s vyučujúcimi zoznámili s históriou, remeslami, hudbou, tradičným jedlom rómskej komunity. Učitelia prvého stupňa si pre svojich žiakov pripravili pestrý program, ktorý bol zavŕšený 8. 4. 2016 besedou o Medzinárodnom rómskom dni a nakoniec rómskou zábavou.

 • Dňa 7. apríla sme navštívili hasičskú zbrojnicu, kde sme sa oboznámili s požiarnymi autami a požiarnou technikou. Deti mali možnosť nazrieť aj do priestorov hasičskej zbrojnice. Videli tam historické uniformy, prilby, ocenenia (poháre, diplomy) a najstaršie hasičské auto- ERENU. Zážitkovým učením spoznali dôležitú prácu hasičov, nebezpečenstvo ohňa a ochranu pred požiarom. Tešíme sa na ďalšiu návštevu.

 • 22. marca sme si v ŠKD pripomenuli Svetový deň vody. Na tento deň sme si pripravili prezentáciu o vode a jej dôležitosť a prepojenie so všetkými dôležitými oblasťami života. Na záver sme ochutnávali rôzne druhy minerálnych vôd.

  Fotogaléria

  Vychovávateľky ŠKD

 • Riaditeľstvo ZŠ v Ľubici oznamuje, že zápis detí na plnenie povinnej školskej dochádzky na školský rok 2016/2017 sa v súlade so Všeobecne záväzným nariadením Obce Ľubica č. 1/2015 uskutoční dňa 12. apríla 2016 (t. j. utorok) od 14.00 do 17.30 hod. v budove ZŠ.

Novinky

Kontakt

 • Základná škola Ľubica, Školská 1, 05971 Ľubica
  Školská 1, 059 71 Ľubica
 • +421(0)52 4566102

Fotogaléria